Shopping Cart

0 items
     
Welcome to our store!

Jet Credit Terms & Conditions

 

България София 1766 Бизнес парк София Сграда 14 Тел.:+ 359 (2) 9154 100 www.bnpparibas-pf.bg www.jet.bg

 

Условия за кандидатстване за кредит на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД

 

„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД предоставя услугите си само на пълнолетни граждани на Република България и чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България, съгласно действащото българско законодателство.

В зависимост от стоковата група размера на кредита и срока на изплащане са:

i. черна техника – от 150 до 8000 лв.и срок на изплащане от 3 до 24 месеца;

ii. бяла техника – от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 24 месеца;

iii. климатична техника - от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 24 месеца;

iv. компютърни и периферни устройства – от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 24 месеца;

v. мобилни телефони - от 150 лв. до 3000 лв. срок на изплащане от 3 до 12 месеца;

vi. мебели и интериорно обзавеждане - от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца

vii. строителни материали и оборудване – от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца

viii. други - от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 24 месеца

Минималната месечна вноска по одобрен кредит не може да бъде по малка от 20 (двадесет) лева.

След получаването на заявката за сключване на договор за кредит и след индивидуалната оценка на кредитоспособността на всеки отделен клиент, „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД може да предложи на кандидатстващото лице различени от заявените от него брой и размер на погасителните вноски. Предложението ще бъде отправено по телефон, преди изготвянето и изпращането на договора за кредит, след изричното съгласие на кандидатстващото лице с настъпилата промяна.

Предоставената информация, чрез кандидатстване за кредит през уебсайта, съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С натискането на бутона „Изпрати запитване”, лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно и с цел да мотивира „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД да му предостави кредит при уговорени между страните условия и параметри. Лицето удостоверява, по начина посочен в предходното изречение, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода. „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация, включително и при/чрез независими източници. Лицето дава съгласието си „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на всякакви носители за период не по-кратък от двойния срок по чл. 15 ал.3 от Наредба № 26 от 23 април 2009 г. на БНБ за финансовите институции (обн. ДВ бр. бр. 36 от 15 май 2009 г.), както и да използва горепосочената информация, за да предлага на лицето други стоки и/или услуги. „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните действия.

Лицето може да упражни правата си по Закона за защита на личните данни на адреса на

„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606 - гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 14.

С оглед характера на използваното средство за комуникация, „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще провери, чрез наличните на Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на Договор за кредит, при посещението на куриерът на посочен в договора адрес на Кредитополучателя.

„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще предостави всеки сигнал за злоупотреба при използването на този канал за комуникация на компетентните органи в Република България за предприемане на съответните действия, съгласно действащото българско законодателство.

„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД не носи отговорност за обработка и съхранение на лични данни, получени чрез този комуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат установени последиците ще бъдат уреждани съгласно действащото българско законодателство.

New Products

Electro-Harmonix 12AX7 EH Tube / ECC83 equivalent /

Electro-Harmonix 12AX7 EH Tube / ECC83 equivalent /

-20%
Price: 23.20BGN
List Price: 29.00BGN
discounts info
Discounts info
Price: 23.20BGN
List Price: 29.00BGN
Discount: 5.80BGN (20.00%)
Cakewalk SONAR 7 Producer Edition

Cakewalk SONAR 7 Producer Edition

-60%
Price: 399.60BGN
List Price: 999.00BGN
discounts info
Discounts info
Price: 399.60BGN
List Price: 999.00BGN
Discount: 599.40BGN (60.00%)

Bestsellers

Fender® Bass Amplification Banner

Genuine Fender® Bass Amplification Banner

-65%
Price: 69.65BGN
List Price: 199.00BGN
discounts info
Discounts info
Price: 69.65BGN
List Price: 199.00BGN
Discount: 129.35BGN (65.00%)
Fender® Super 7250's 40-100 Nickel-Plated Steel (NPS)  Bass Strings  7250L

Fender® Super 7250's 40-100 Nickel-Plated Steel (NPS) Bass Strings 7250L

-20%
Price: 31.20BGN
List Price: 39.00BGN
discounts info
Discounts info
Price: 31.20BGN
List Price: 39.00BGN
Discount: 7.80BGN (20.00%)
Squier by Fender Affinity Jazz Bass - RW - Black

Squier by Fender Affinity Jazz Bass - RW - Black

-30%
Price: 384.30BGN
List Price: 549.00BGN
discounts info
Discounts info
Price: 384.30BGN
List Price: 549.00BGN
Discount: 164.70BGN (30.00%)